Fiske i Bogna

Fiske i Bogna administreres av Bogna Elveeierlag, som er en sammenslutning av alle grunneiere med fiskerett i Bogna. Laget driver et eget klekkeri med konsesjon for 300.000 yngel årlig.

Bogna er en lakseførende elv med tradisjoner fra notfiske fra 1800-tallet, og utleie til engelske sportsfiskere først på 1900-tallet.

Den lakseførende delen er 19 km, og er oppdelt i 6 fiskesoner med varierende antall stenger i hver sone.

Bogna er regulert pga. kraftutbygging, og kan derfor ha redusert vannføring i perioder av året. Bogna er ei typisk smålakselv, men det finnes årlig laks i vektklassen 7 -10 kilo.

Sjøørreten går opp i slutten av juli og august, og med den fisketiden som DN har bestemt blir den lite beskattet.

Fiskekort

Sone 1,2,4,5 3,6
Døgn 300,- 250,-
Ungdom 50% 50%

Været i dag

Varsel: Delvis skyet
Grader: 16 °C
Nedbør: 0 mm

Varsel for Bogna hentet fra yr.no

Fiskeavgift!

Jakt og fiske

Bestill fiskekort på jakt-fiske.no.

Desinfisering av utstyr

Det er satt ut desinfiseringsutstyr hos alle kortselgerne.