Trykk på ønsket sone og pris (full eller ungdom) og det vil automatisk lages en tekstmelding som du kan sende via mobil. Ønsker du å kjøpe flere dager, eller sesongskort: da må bruke nettportalen for å løse kort, besøk da www.jakt-fiske.no .

Systemet sjekker om kort er tilgjengelig før du blir belastet. Kortet belastes mobilregningen din. 

Kortpriser

For kjøp av fiskekort – se www.inatur.no

Full pris (døgnkort)

Sone 1 (kr 300)

Sone 2 sør (kr 300)

Sone 2 nord (kr 300)

Sone 3 (kr 150)

Sone 4 (kr 300)

Sone 5 (kr 300)

Sone 6 (kr300)

Ungdomspris (døgnkort)

Sone 1 (kr 150)

Sone 2 sør (kr 150)

Sone 2 nord (kr 150)

Sone 3 (kr 75)

Sone 4 (kr 150)

Sone 5 (kr 150)

Sone 6 (kr 150)