Sonen går fra brua på Fv. 17 på Bangsund og 2000 m oppover, nedre del er egnet for fluefiske, øvre del har små kulper hvor det også kan fiskes med sluk og mark, det selges 10 kort pr. dag.

Sonen er på 3428 m på nordre side og 2335 m på søndre side. Ved stor vannføring fiskes det best med sluk, ved liten vannføring fiskes det best med flue. (vadere) Adkomst: Bangdalen-Andsjøvegen. Fritt kortsalg.

Sonen er på 3428 m på nordre side og 2335 m på søndre side. Ved stor vannføring fiskes det best med sluk, ved liten vannføring fiskes det best med flue. (vadere) Adkomst: Bangdalen-Andsjøvegen. Fritt kortsalg.

Sonen er på 3428 m på nordre side og 2335 m på søndre side. Ved stor vannføring fiskes det best med sluk, ved liten og middels vannføring fiskes det best med flue. (vadere) Adkomst: Bangdalen – Ansjøveien og Bangdalen samfunnshus. Det selges 10 kort.

Sonen er på 4460 m på nordre side og 2006 m på søndre side. Sonen fiskes med alle redskapstyper. Adkomst: Bangdalen – Seterdalsvegen. Det selges 7 kort i sonen.

Sonen er på 5423 m på norde side og 5424 m på søndre side. Det kan fiskes med alle redskapstyper, men dette er først og fremst en typisk fluesone. Adkomst: Bangdalen – Solumsvegen. Fritt kortsalg.

Last ned kartet ved å trykke på denne lenken