Nedenfor finner man både den aktuelle vannstanden og utviklingen over den siste perioden.

Grafer

Sanntid

For mer utfyllende informasjon om vannføring i Bogna vassdraget, besøk NVE sine nettsider.